FANDOM


Krz cw

Oznaczenie stopnia ćwik na krzyżu harcerskim.

Ćwik jest 4 z 6 możliwych męskich stopni harcerskich. Zdobywany przez harcerzy w wieku 14-17 lat. Oznaczany jest złotą lilijką nabitą na krzyżu harcerskim oraz dwiema krokiewkami na pagonie.


Idea stopniaEdytuj

Poszukuje wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami. Szuka sytuacji, w których może pomóc zgodnie z wyrażoną w Przyrzeczeniu szczerą wolą. Pracuje nad swoim charakterem. Poszukuje swoich zainteresowań i pasji. Rozwija je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzy życie drużyny.

Warunek przystąpienia do próbyEdytuj

 • zdobył stopień odkrywcy; jeśli nie posiada stopnia odkrywcy, realizuje próbę ćwika poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni
 • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

WymaganiaEdytuj

Cwik pagon

Oznaczenie stopnia ćwik na pagonie.

 • Praca nad sobą
 1. Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.
 2. Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
 3. Czynnie uczestniczę w formach rozwoju duchowego, np. kuźnica, dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka.
 4. Racjonalnie organizuję własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.
 5. Znam zasady dobrego wychowania, potrafię ubrać się odpowiednio do sytuacji.
 6. Potrafię korzystać z osiągnięć postępu technicznego, przestrzegam przy tym zasad kultury (np. znam zasady etykiety, wiem, jak korzystać z telefonu komórkowego w miejscach publicznych, kontroluję czas spędzany przy komputerze).
 7. Udoskonaliłem swoją technikę uczenia się lub poprawiłem oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
 8. Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.
 9. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłem artykuł, nawiązałem korespondencję ze skautem lub skautką).
 10. Zrobiłem przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnąłem wnioski i wprowadziłem poprawki na przyszłość. Znam skutki niedożywienia i przejadania się.
 11. Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafię zastosować resuscytację (ogól czynności prowadzących do przywrócenia podstawowych czynności życiowych).
 12. Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki.
 13. Załatwiłem sprawy organizacyjne biwaku, wycieczki, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu, prowadzenie rachunków).
 • Doskonalenie harcerskie
 1. Wyspecjalizowałem się w wybranej dziedzinie harcerskiej (techniki harcerskie lub inna dziedzina pomocna w pracy drużyny). Kierowałem projektem dotyczącym tej dziedziny.
 2. Przeczytałem przynajmniej jedną książkę, która pogłębiła moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego. Zaprezentuję innym (w zastępie, drużynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znaczącą postać z dziejów harcerstwa.
 3. Zorganizowałem według własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub nawiązałem pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).
 4. Znam cele działania Związku Harcerstwa Polskiego.
 • Poszukiwanie pól służby
 1. Jestem wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka - świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.
 2. Sporządziłem "mapę potrzeb" występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłem w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.
 3. Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
 4. Znam najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP.
 5. Przeprowadziłem zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłem dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie.

W okresie próby uczestniczyłem w co najmniej trzech projektach. W czasie próby zdobyłem co najmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe).

Uwaga: Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

Czas trwania próbyEdytuj

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy.

Zobacz równieżEdytuj

BibliografiaEdytuj