FANDOM


Krz HR

Oznaczenie HR na krzyżu harcerskim.

Harcerz Rzeczypospolitej jest najwyższym (6 z 6 możliwych) męskich stopni harcerskich. Zdobywany przez harcerzy w wieku powyżej 18 lat. Oznaczany jest dwiema złotymi gwiazdkami na naramienniku (patce - w przypadku mundurów wodniackich) munduru, złotą lilijką, kręgiem i wieńcem nabitymi na krzyżu harcerskim.

Idea stopniaEdytuj

Hrz pagon

Oznaczenie HR na pagonie.

Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przeze siebie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jest świadomym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Swoim życiem daje świadectwo o harcerstwie.

Warunek przystąpienia do próbyEdytuj

  • zdobył stopień harcerza orlego,
  • wspólnie z opiekunem przygotował indywidualny program swojej próby.

WymaganiaEdytuj

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

  • Praca nad sobą
  • Służba
  • Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie

Indywidualne zadania próby harcerza Rzeczypospolitej harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

Czas trwania próbyEdytuj

Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące.

Zobacz równieżEdytuj

BibliografiaEdytuj